4 -.Bölüm

 • Nass Yoluyla Velayet-i Fakihin İsbatı
    Nass Yoluyla Velayet-i Fakihin İsbatı Rivayetten; "Hz. Resulullah'ın -sav- ilimden başka bir miras bırakmadığı, esasen velayet ve halifeliğin miras bırakılabilece şeyler olmadığı ...
 • Ömer Bin Hanzala'nın Makbulesi
    Ömer Bin Hanzala'nın Makbulesi Şimdi Ömer Bin Hanzala makbulesine geçip bu rivayette neler söylendiğine bakalım; Ömer Bin Hanzala şöyle diyor:  "Borç veya miras hususunda anlaşmazlığa ...
 • Yargı Makamı Kimde Olmalıdır?
    Yargı Makamı Kimde Olmalıdır? Hz. Emir'1 müminin -s-Şureyh'e hitaben şöyle buyuruyor: "Sen, öyle bir makama oturmuşsun ki oraya nebi ve nebinin vasisinden başka ancak şakiy oturur" ...
 • Kanuna Uygun Devlet / İslâmî Hukuk Devleti
    Kanuna Uygun Devlet / İslâmî Hukuk Devleti İslam devleti bir kanun ve hukuk devleti olduğundan -ilahi- kanunu bilenler, ve dahası, din uzmanlarınca yani fakihler tarafından yönetilmelidir. ...
 • Bu Rivayetin Metnine Dair
    Bu Rivayetin Metnine Dair ‘Kâfı’ kitabında aynı babda başka bir rivayet daha var ki, onda ‘mümin öldüğünde’ yerine, ‘mümin fakih öldüğünde’ ibaresi geçiyor  . Naklettiğimiz ...
 • AHBARDA VELAYET-İ FAKİH
    4.BÖLÜM AHBARDA VELAYET-İ FAKİH Hz. Resul-ü Ekrem'in -sav- Haletleri Âdil Fâkîhlerdir  Doğruluğunda hiç şüphe bulunmayan rivayetlerden biri şöyledir: Emir'el müminin (hz. ...